mfn  
  b

De volgende programma’s kunnen nog worden bekeken:

Uitzendingen van de KRO

opvoedendoejezo.kro.nl/uitzendingen uitzendingen over veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld:

Scheiden zonder schade?

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met ouders die uit elkaar gaan. Vaak vinden kinderen na de scheiding hun draai wel weer, maar er zijn er ook die problemen houden: uit cijfers blijkt dat twee keer zoveel kinderen van gescheiden ouders kampen met angsten, een laag zelfbeeld,  agressief gedrag en slechte schoolprestaties. Hoe kun je scheiden zonder schade voor de kinderen?
Karin de Groot praat hierover in Opvoeden & Zo met Ed Spruijt, die  onderzoek doet naar de gevolgen van echtscheiding voor kinderen.

Praten met pubers

Een goede band met je puber, dat is waar iedereen naar streeft. En dat is niet eenvoudig. Het ene moment doen ze heel volwassen, het andere moment is het nog een kind. Hoe hou je hem of haar, met het oog op de toekomst, op de rails? Roken verbieden, hoeveel kleedgeld, en hoe laat thuis? Karin de Groot praat in Opvoeden & Zo met psycholoog en ervaringsdeskundige Annette Heffels. Zij schreef o.a. het boek “Praten met je puber”. Zij hecht grote waarde aan goede communicatie met je kind, maar benadrukt ook dat ouders niet bang moeten zijn om grenzen te stellen.

Uitzendingen van de VPRO

vpro.nl/themauitzendingen

Het Nahuwelijk, uitzending uit 2008

Een nieuwe term voor mensen die na het verbreken van hun liefdesrelatie nog iets met elkaar moet en of juist willen Nu bijna de helft van alle huwelijken eindigt in een scheiding is seriële monogamie meer de cultuur dan ‘tot de dood ons scheidt’. Veel mensen slepen de resten van eerdere huwelijken en relaties met zich mee. Als er gezamenlijke kinderen zijn, blijft de band noodgedwongen bestaan, gewenst of niet. Maar kinderloze ex-paren kunnen evenzeer verbonden blijven, door familie, zakelijke belangen of het sociale netwerk. Voor deze veranderde omgangsvorm heeft Djoeke Veeninga een nieuwe term geïntroduceerd “Het Nahuwelijk”.

In de Thema-avond “Het Nahuwelijk” introduceert de VPRO dit nieuwe begrip in de Nederlandse taal en laten we het ontstaan van een nieuwe maatschappelijke etiquette zien.
Er is altijd veel aandacht voor wat er allemaal mis kan gaan na de scheiding. Strijd, teleurstelling, rancune en onbegrip.
Maar hoe kun je werken aan een goed nahuwelijk? Op welke wijze ontwikkelt het nahuwelijk zich als nieuwe, noodzakelijke relatievorm? Welke uitwerking heeft het op de kinderen? En hoe moet het verder met de gezamenlijke vriendengroep?
Aan de hand van portretten van ex-paren met allerlei verschillende nahuwelijken en verklaringen van deskundigen worden deze vragen beantwoord. Soms tedere, soms humorvolle of juist schrijnende verhalen over hoe verbondenheid en vriendschap kunnen groeien op de resten van wat eens gepassioneerde intimiteit was.

Echtscheiding: Verbinding Verbroken, uitzending uit 2006

Moeten we niet anders naar de verhouding tussen liefde en gezin gaan kijken? Is scheiding niet zo langzamerhand een normale fase in het gezinsleven aan het worden? Waarom houden sommige huwelijken het wel lang vol en andere niet? Is het een kwestie van continue compromissen sluiten of is het een kwestie van toevallig de perfecte partner tegengekomen met wie alles vanzelf goed gaat?Verbinding verbroken, drie uur televisie over de spanning tussen de romantische liefde en het verstandshuwelijk enerzijds en de vergankelijkheid van het gezinsleven anderzijds. En als het dan mis gaat kan een scheiding dan beter dan dat het nu gaat? Waarom maakt de kille juridische afwikkeling door de rechter van veel ouders onverzoenbare vijanden die niet meer samen voor hun kinderen kunnen zorgen?

 

b