mfn  
  b

Als je meer wilt lezen, vind je boekentips en beschrijvingen door te klikken op een van de onderstaande onderwerpen:

Ouderschap na echtscheiding /Ouderschapsplan maken
Juridische, fiscale en praktische informatie
Co-ouderschap
Info voor ouders over kind en echtscheiding
Info voor kinderen over echtscheiding
Samengestelde gezinnen / stiefouder-stiefkind
Opvoeden en communiceren met kinderen
Communicatie
Relatievraagstukken
Omgaan met specifieke problematiek

 

Ouderschap na echtscheiding /Ouderschapsplan maken

Een ouderschapsplan maken, praktische tips en adviezen voor ouders die gaan scheiden, Pieter Vermeulen in samenwerking met SEP, ISBN 978 90 6100 627 5, WilkerdoN, Rotterdam 2008
Een praktische handreiking. In "Een ouderschapsplan maken" geeft auteur Pieter Vermeulen praktische tips en adviezen over opvoeden na een scheiding. Stap voor stap worden onderwerpen besproken die bruikbaar zijn bij het maken van een ouderschapsplan. Zo gaat hij bijvoorbeeld ook in op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van je kind. Je krijgt adviezen wat je wel en niet vertelt, waar je alert op moet zijn en waar kinderen per leeftijdscategorie behoefte aan hebben. Hoewel het boekje duidelijke richtlijnen geeft, wordt er geen sjabloon gegeven voor het formuleren van een ouderschapsplan. Ieder gezin en ieder kind is namelijk weer anders. Het maken van een ouderschapsplan is geen simpele invuloefening; je zult als ouders moeten nadenken over het thema ‘ouderschap na je scheiding’. Met elkaar en mogelijk met de hulp van een deskundige. Dit boekje kan daar bij helpen.

Samen uit elkaar, Ouder blijven na de scheiding, Inge De Waele, ISBN 90 2095 383 4, Lannoo, 2003
Ouder van je kind blijf je altijd, ook na de scheiding. En al is de vader of de moeder van je kind of kinderen je partner niet meer, toch zul je samen nog heel wat beslissingen moeten nemen die hun toekomst beïnvloeden. Welke regeling tref je bijvoorbeeld als het gaat om bezoekregelingen of bedtijd, studiekeuzes en vakantiemogelijkheden?
In Samen uit elkaar worden realistische tips en adviezen aangereikt, die de ouders zélf verder helpen. Hoe leren we om te gaan met de reactie van anderen? Hoe onderhouden we een aanvaardbaar goede relatie met onze ex-partner en zijn of haar omgeving?
Dit boek is geschreven door een gezinstherapeute en neemt dan ook het gezin als uitgangspunt bij echtscheiding. Hoewel partners kunnen besluiten te scheiden, blijven zij als er kinderen zijn altijd samen ouder van hun kinderen. Dit boek helpt de gescheiden ouder inzicht te krijgen in het eigen scheidingsproces en biedt handvatten om tegelijk ouder te blijven. De beschreven valkuilen zijn waarschijnlijk zeer herkenbaar. De vragenlijsten geven inzicht in het eigen denkproces en nog te nemen stappen. Verder bevat het boek verhalen en ingekaderde adviezen of samenvattingen. Het sluit af met een korte literatuurlijst

Co-ouderschap, het beste van twee ouders, Yoeke Nagel, ISBN 9789032510640, de Kern, Baarn, 2006
In haar boek Co-ouderschap, het beste van twee ouders heeft Nagel veel  informatie verzameld over wat mensen doormaken rond hun echtshceiding. Ze komt je tegemoet in je gevoelsleven en dat van je kinderen en ex-partner. Ze beschrijft de fasen die je doormaakt na een scheiding, legt uit hoe belangrijk het is om aandacht aan jezelf te blijven besteden. Er staan tips in hoe je goed kunt blijven communiceren, ondanks hoogoplopende gevoelens, wat de valkuilen zijn en hoe je zorgt dat je kinderen er heelhuids doorheen komen. Dit alles wordt omlijst met vele ervaringsverhalen en interviews van kinderen en ouders die te maken hebben met een co-ouderschap. Bovendien geeft het ook praktische houvast. Wat zijn je rechten en plichten, hoe verdeel je de financiën en wanneer is co-ouderschap niet mogelijk?
Citaat uit het woord vooraf, geschreven door haar co-partner: "… het samen opvoeden van kinderen na ruim negen jaar scheiding is weliswaar lastig, maar zeker ook goed te doen."

Het nahuwelijk, Djoeke Veeninga, ISBN 978 90 457 0124 0, Uitgeverij Augustus, Amsterdam, 2008
De auteur, journaliste en programmamaakster bij de VPRO*, heeft ex-paren geïnterviewd over hun relatie na de scheiding en introduceert voor deze relatievorm de term 'nahuwelijk'. Zij beschrijft de ervaringen van negen paren die er met vallen en opstaan in zijn geslaagd tot een bevredigend nahuwelijk te komen. Ook schetst zij de verschillende fasen van haar eigen nahuwelijk. Er komen deskundigen aan het woord, onder wie mediation-advocaten, scheidingstherapeuten, een hoogleraar familierecht en een pedagoog. Zij gaan onder meer in op de toenemende aandacht voor het belang van de kinderen van gescheiden ouders. De auteur behandelt een onderwerp waarover, afgezien van een enkel wetenschappelijk artikel, niet eerder is geschreven, maar waar steeds meer ouders en kinderen mee te maken krijgen. Weliswaar bevat dit boek informatie over een gering aantal ex-paren, maar hun ervaringen met het nahuwelijk kunnen als inspiratie dienen voor alle gescheiden paren die er naar streven als ouders zo goed mogelijk te blijven functioneren.

Ouderschapsplan, De vele gezichten van het belang van het kind, Liesbeth A. Groenhuijsen, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2006, ISBN 906665 734 0
Beoogt een handleiding te geven bij het opstellen van een ouderschapsplan. Het belang van het kind is veelvormig, heeft vele gezichten en moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. De auteur put uit recent wetenschappelijk onderzoek en ruime praktijkervaring.

Weekendvaders / Wie kent vaders?, Martine F. Delfos, ISBN 978 90666 57885,Uitgeverij SWP 2006
Martine Delfos probeert de betekenis van vaders voor hun kinderen te laten zien en hoe ze dit in een omgangsregeling vorm kunnen geven. Het is geen boek met tips wat vaders moeten doen in het weekend, maar het gaat over vaderschap in het algemeen en over gescheiden vaderschap in het bijzonder. Daarmee is het voor moeders bijna net zo interessant als voor vaders. Bevat ook de cd Spring de eekhoorn, een verhaal/sprookje over een eekhoorntje van gescheiden vaders en de gevoelens van het eekhoorntje voor haar  ouders en de nieuwe vriendin van vader eekhoorn.

Scheiden met je ex toch samen goede ouders, door Carlijne Vos, Jean-Pierre van de Ven en Susanne Donders, ISBN 9-789027-495440, Uitrgeverij het Spectrum, Houten, 2008 Handvatten om op een prettige manier met elkaar om te blijven gaan, zodat je samen goed ouders kunt blijven. Slaag je erin de kinderen te helpen wennen aan de nieuwe situatie en ze bij te staan in hun verdriet? Slaag je erin de strijd met je ex te staken en ergernissen in te slikken? Gun je elkaar de rol als ouder?Juridische, fiscale en praktische informatie

De financiële en juridische gevolgen in kaart gebracht, Ciska Sikkel-Spierenburg, Consumentenbond, Den Haag 2002

Het NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft de volgende publikaties uit:
Geldwijzer Alimentatie, informatie over de financiën rond een echtscheiding,
GeldwijzerKinderen, inzicht in de kosten van kinderen
GeldwijzerCo-Ouderschap, Samen voor de kinderen zorgen
2007 Nibud Utrecht. Meer informatie op de website van het nibud: www.nibud.nl. Te bestellen via overmaking van het aldaar vermelde bedrag  op Postbank 368700 tnv. Nibud, Utrecht onder vermelding van het bestelnummer.

Het Ministerie van Justitie geeft diverse brochures uit met juridische informatie over scheiding. U kunt deze brochure hier downloaden door te klikken op de titel van de folder

De brochures zijn  ook gratis aan te vragen bij:
Ministerie van Justitie, Directie Voorlichting, afdeling in- en externe communicatie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, tel. 070-3706850

Bij de Belastingdienst is een folder verkrijgbaar die ingaat op de gevolgen voor de belasting als u officieel gaat scheiden of in de praktijk niet langer samenleeft. Een scheiding kan betekenen dat u in een andere tariefgroep moet worden ingedeeld. Ook het betalen of ontvangen van alimentatie heeft fiscale gevolgen. Meer info over fiscale gevolgen en heffingskortingen bij scheiding vindt u op de website van de belastingdienst . Daarnaast heeft de belastingdienst de volgende brochure uitgebracht die u ook hier kunt downloaden door op de titel van de folder te klikken : (Echt)scheiding in 2008. Deze folder is ook gratis te bestellen bij de Belastingdienst dienst particulieren telefoonnr.  0800-0543

Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in uw gemeente zijn de volgende brochures verkrijgbaar:

 • Algemene Bijstandswet
 • Bijstand terugbetalen? Verhalen
 • Bijstand terugbetalen? Terugvordering

Ook kunt u bij de gemeentelijke sociale dienst terecht met vragen over bijzondere bijstand.

Op jezelf, Ellen Heutink en Gerrit Bruijnes, ISBN 90-72445-49-X, Uitgeverij Ipaa Service, Kampen, 2007. Een boek voor iedereen die op zichzelf teruggeworpen wordt en zijn eigen boontjes moet doppen, bv gescheiden mannen en vrouwen die zorgtaken of praktische klussen altijd aan hun partner hebben vergelaten en er nu zelf voor staan.

Regel zelf je scheiding, Saskia Knaven, Aramith, Haarlem, 2006, ISBN 90.6834.204.5 Een handzaam, overzichtelijk en kosten besparend boek, in de vorm van een stappenplan, voor iedereen – zowel mensen die getrouwd waren als samenwonenden – die met een scheiding te maken heeft. Iedere scheiding vindt plaats op drie niveaus: praktisch, juridisch en emotioneel. Alle drie komen ze uitvoerig aan bod.Co-ouderschap

Co-ouderschap. Samen je kinderen opvoeden na de scheiding. Edith Hooge, MOM, 2004

Gedeelde kinderen, Paula Lampe, Ambo Amsterdam 1998
Behandelt co-ouderschap en laat ouders en kinderen openhartig aan het woord over hun ervaringen. Bespreekt praktijkonderzoek naar (het mislukking van) co-ouderschap. Dit boek stelt de lezer in staat voor zichzelf en aantal vragen te beantwoorden en een weloverwogen keuze te maken tussen een omgangsregeling en co-ouderschap.

Geldwijzer, informatie over de financiën rond co-ouderschap, 2003 Nibud Utrecht
Bestelnummer E26, meer informatie op de website van het nibud: www.nibud.nl.
Te bestellen via overmaking van het aldaar vermelde bedrag  op Postbank 368700 tnv. Nibud, Utrecht onder vermelding van het bestelnummer.

Veel info is er bij de Werkgroep KO. De werkgroep KO is een (zelfhulp) organisatie van en voor (aanstaande) co-ouders. Sinds 1984 ondersteunt de organisatie ouders die, zonder samen te wonen, toch samen hun kinderen willen (gaan of blijven) opvoeden. De werkgroep heeft een aantal co-ouders die vrijwillig KO-ntactpersoon zijn en (aanstaande) co-ouders telefonisch met raad en daad ter zijde willen en kunnen staan. Een actuele lijst KO-ntactpersonen is aan te vragen door een als brief gefrankeerde en aan uzelf geadresseerde enveloppe met in de linkerbovenhoek “info” te sturen naar:
Werkgroep KO, Postbus 19031, 3501 DA Utrecht www.co-ouders.nlInfo voor ouders over kind en echtscheiding

Kinderen en echtscheiding, brochure Stichting Jeugdinformatie Nederland, Utrecht 2001,  ISBN 90-74492-42-8, bestelling mogelijk via www.nji.nl, kosten € 5,-

Het kind dat zijn vader met een zaterdag verwisselde, Sharal Benard & Edith Schlafer

En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en Echtscheiding, Liesbeth Smulders-Groenhuijsen, SWP, 2002, ISBN 90 66654 945 Uitgeverij SWP

Kind van Gescheiden Ouders, Edward Teyber, Ambo, Baarn, 1992
Behandelt oa. loyaliteitsconflicten van kinderen, geeft praktische richtlijnen voor ouders om hun kinderen te helpen Dit boek is een praktische uitwerking van en vervolg op het onderzoek '(Echt)scheiding, ouderschap en zelfwaardering'.

En de kinderen scheiden mee…, Het Zandkastelenprogramma, door M.Gary Neuman & Patricia Romanowski, ISBN 90-6665-512-7, 2003, Uitgeverij SWP, Amsterdam Dit boek behandelt de impact van echtscheiding op kinderen vanaf de geboorte tot de eerste jaren van volwassenheid. Het leert ouders de gevoelens en kwesties te herkennen die bij echtscheiding horen en hoe ze hun kinderen kunnen leren om daar mee om te gaan.

Oog in Oog en Mijn Deur, Nicolette Paris-Berendsen. Kleine, beeldende, snel leesbare boekjes over de kern van de echtscheidingsproblematiek, die eruit zien als een kinderboek maar bestemd zijn voor volwassenen . Bestellen: nicolette.paris@chello.nl

Ouderschap voor en na (echt)scheiding, Hans van Schooten en Liesbeth ’t Hart, Swets & Zeitlinger, 1997
Er wordt afgerekend met weliswaar gangbare maar onjuiste ideeën zoals: moeders en vaders zijn gelijk en wat betreft de kinderen gelijkwaardig; een slechte relatie tussen ouders is meestal te verbeteren door samen over de relatie en de wederzijdse verwachtingen te praten. De auteurs stellen daar een nieuwe zienswijze tegenover. De theorie wordt toegankelijk beschreven en geïllustreerd met veel voorbeelden uit de praktijk. Het boek verschaft de lezer inzicht in de vaak ongrijpbare ontwikkelingen in een relatie en biedt aanknopingspunten om de situatie weer onder controle te krijgen.

Halve ouders, hele kinderen, Margreet Wegelin, Aramith, Bloemendaal 1996
Geeft adviezen aan ouders zowel over praktische zaken als huisvesting en bezoekregeling, als over relationele zaken.

Kind van gescheiden ouders. Kind van de rekening? Edward Teyber, Ambo herziene editie 2004, ISBN 902631725 5
Bevat specifieke informatie en praktische richtlijnen, zodat ouders hun kinderen kunnen helpen bij de vragen en problemen die door de scheiding worden opgeroepen.

Echtscheiding: kiezen voor het kind, van der Gun, F. & de Jong, L,  Amsterdam: SWP 2006
In gesprek met kinderen over hun ervaringen na de scheiding van hun ouders.

Als je kind gaat scheiden, Handboek voor (groot)ouders,  Sikkel, Marijke & Manon,  ISBN 90 68341995
Als je kind gaat scheiden wordt echtscheiding besproken vanuit de positie van zowel (groot)ouders als kleinkinderen. Aan de hand van theorie, praktische tips en voorbeelden uit de praktijk leren grootouders hoe ze hun eigen verdriet kunnen verwerken, maar vooral hoe ze hun (klein)kinderen beter kunnen begrijpen en helpen.

Calling it quits- Late-life divorce and starting over, Deidre Bair, Random House; ISBN 978 1 4000 6448 9, Na de kinderen uit elkaar, verhalen gebaseerd op interviews met zo’n 400 honderd mensen –gescheiden vrouwen, mannen en de volwassen kinderen van gescheiden ouders – over de effecten van het op 60- of 70 jarige leeftijd opnieuw beginnen.

Kind in bemiddeling, over de transformatie van ex partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling, door Cees van Leuven en Annelies Hendriks, ISBN 90-90117401-X, JABALIS BV, Molenschot. Geschreven voor professionals

 


Info voor kinderen over echtscheiding

Dag Papa, Nicoline van Heijningen, 200, ISBN 90 76766 94 0, Uigeverij Hillen Bv. Amsterdam
prentenboek voor kinderen van 2 tot 5 jaar

Van alles twee, Martine Delfos, Trude van Waarden produkties, Bussum 2000
Geschikt voor kinderen van 3 – 5 jaar

Ik woon in twee huizen. Claire Masurel,Vertaling: Annelies Jorna. Oorspronkelijke titel: Two Homes, Van Goor, Amsterdam, ISBN 90 00 03369 1
Een prentenboek voor jonge kinderen over scheiden. In eenvoudige zinnen en heldere tekeningen worden de consequenties verbeeld voor een kind wanneer ouders gaan scheiden. Een goede hulp om een kind voor te bereiden op de drastische verandering in zijn thuissituatie. Voor kinderen vanaf vier jaar.

Dag papa, tot ziens, Brigitte Weniger/Alan Maerks, De vier windstreken 1995
Geschikt voor kinderen van 5 – 6 jaar

Twee van alles, Babette Cole, Lemniscaat, Rotterdam 1997
Geschikt voor kinderen van 6 – 7 jaar

Dees, een vader en een viool, Liesbeth Smulders-Groenhuizen, SWP, 2003, ISBN 90 6665 524 0
Een lees- en kijkboek over echtscheiding voor kinderen van 5 tot 9 jaar

Bang boos blij: een helpboek voor als je ouders zijn gescheiden, Overgaauw B. e.a, ISBN 90 5564643, Trude van Waarden, Postbus 51.

Kinderen en echtscheiding: lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen en hun begeleiders, soort dagboek met aparte pagina voor kind en voor ouder, Driessen, L., Garant 2002, ISBN 90 44112007

Kamil, de groene kameleon, Daniëlle Steggink, SWP, 2003, ISBN 90 6665 500 3
voor kinderen en hun ruziënde ouders waarbij ze getuige kunnen zijn geweest van geweld.

Ridder Tim verjaagt de spoken : verhalen voor kinderen die het moeilijk hebben / Brigitte Spangenberg Uitgever: Indigo.ISBN: 90-6038-464-4

Julia heeft twee huizen: verhalen voor kinderen van gescheiden ouders, Nicolien Wisse Smit. Uitgever: SWP, ISBN 9789085605201
Julia woont in twee huizen: ze heeft een huis met papa en met mama. Soms is dat jammer en soms juist leuk. De 6 verhalen over Julia gaan over allerlei gebeurtenissen rondom een scheiding en zijn geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 6 jaar. Ze bieden een handvat om de verschillende situaties en gevoelens te bespreken.

De koning trok uit om de draak te doden, Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders, Brigitte Spangenberg, Co-auteur: M. Vent, Cristofoor, ISBN: 9060384210
Kinderen van gescheiden ouders hebben het moeilijk. Hun wereld is in elkaar gestort, ze krijgen te maken met loyaliteitsconflicten, hebben last van angst en rouwgevoelens en voelen schaamte of woede. Kinderen willen namelijk niet dat hun ouders uit elkaar gaan. Ze geven zichzelf vaak de schuld ervan en zijn bang om verlaten te worden. Brigitte Spangenberg beschrijft na elk sprookje voor welk specifiek geval uit haar praktijk het verhaal oorspronkelijk was geschreven. Tevens toont ze hoe de sprookjesverhalen kunnen worden aangepast aan andere gezinssituaties, zonder hun ondersteunende karakter te verliezen. Daarmee krijgen ouders materiaal aangereikt om zelf verhalen te bedenken waarmee ze hun kinderen kunnen helpen.
Geschikt om voor te lezen voor kinderen van 5 tot 10 jaar

Iet wiet waai weg, Vivian den Hollander, Van Holkema & Warendorf  2001
Geschikt voor kinderen tussen 7 – 10 jaar

Vaders, moeders? Hardgekookte eieren!, Jacques Vriens, Uitgeverij Van Holkema en Warendorf, geschikt voor kinderen van 7-10 jaar. Nikkie en haar vriendje Jan zijn op elkaar. Samen hebben ze een geheime hut, waarin ze elkaar alles vertellen. In die hunt ligt ook hun Geheime Schrift. Op een dag schrijft Nikkie op dat haar ouders gaan scheiden. Ze is verdrietig, bij wie moet ze nu gaan wonen? Gelukkig heeft Jan een goed idee.

Kiki op zoek naar Tom, Wilma Geldof, Uitgeverij Holland, Haarlem 2002
Geschikt voor kinderen tussen 8 – 11 jaar

Het drakepad, Carry Slee, Van Holkema & Warendorf 1990, ISBN 90-269-1068-1
Geschikt voor kinderen van 7 – 10 jaar

De truc met de doos, Mieke van Hooft, Uitgeverij Holland, Haarlem 1998
Geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar

Een handvol tijd, Kit Pearson; J.H. Gotmer/H.J.W. Becht BV, Bloemendaal 1993,Geschikt voor kinderen vanf 11 jaar

Vroeger wou ik trouwen, Scheidingssurvivalkit voor jongeren, Julia, Marjolein, Daniel, Irene, Olga en anderen, SWP, Amsterdam, ISBN: 90 6665 621 2, 100 pagina's
" En de prins vond zijn prinses. Ze trouwden, en samen leefden ze nog lang en gelukkig…Einde"

In sprookjesboeken is dit vaak het gelukkige einde. Helaas, uit eigen ervaring kunnen wij, een groep jongeren van gescheiden ouders, vertellen dat het ook anders kan gaan.

Kinderen en echtscheiding. Lees- en werkboek voor echtscheidingskinderen, ouders en begeleiders, Ludo Driesen (2002) ISBN 90 441 1200 7
Thomas is een jongen van 12 jaar van gescheiden ouders. Hij schrijft in zijn dagboek wat zich afspeelt en hoe hij zich daarbij voelt.  Dagboekvorm met één pagina voor het kind en één pagina voor de oudervoor kinderen vanaf 12 jaar.

Ik wil niet kiezen tussen papa en mama, Daniëlle Vogels, Clavis Uitgeverij, Amsterdam – Hasselt, 2005 In dit boek vertellen jongens en meisjes openhartig hoe hun leven veranderde door de echtscheiding van hun ouders. Het boek wil het emotionele proces van echtscheiding bespreekbaar maken.  

De geborgenheid die wij verloren, door Stephanie Staal, Arena Amsterdam 2001,ISBN 9069743523
Volwassen echtscheidingskinderen aan het woord.

Mijn ouders gaan scheiden ... en ik dan?, door Jacqueline van Swet, ISBN 9026928904
Jongeren (12-25 jaar) vertellen over hun ervaringen met de scheiding van hun ouders.

 


Samengestelde gezinnen / stiefouder-stiefkind

Samengestelde gezinnen; Over de relatie tussen stiefouders en stiefkinderen, Margreet Feenstra,ISBN 90-269-2878-5, 2004 MOM Houten
Ervaringsverhalen van mannen, vrouwen en kinderen over het leven in een  stiefgezin.

Samen gesteld; De dynamiek van het stiefgezin,  Ietje Heybroek-Hessels, Boukje Overgaauw (red.), ISBN 90 6665 541 0, 2004 SWP
Informatie vanuit een sociologische en psychologische invalshoek over stief/pleeggezinnen en de interactie tussen de leden van zo’n gezin. Bevat zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders als ervaringen van hulpverleners in de begeleiding van stiefgezinnen.

Een nieuw gezin; Als je man al kinderen heeft, Carolien Jolles,  ISBN 90 325 1052-5, Uitgeverij de Kern, 2006
Gesprekken met 10 stiefmoeders, die vertellen over hun postitie in het gezin, hun verwachtingen, de problemen die zich voordoen en hoe zij daarmee omgaan. Een nieuw gezin laat zien hoe ingewikkeld het vormen van een stiefgezin dikwijls is en kan steun en herkenning bieden aan vrouwen die zich in eenzelfde positie bevinden.

Kinderen cadeau; Een boek voor eigentijdse stiefmoeders, ISBN 90-274-2525-6, Spectrum, 2006
Met humor en zelfspot schets dit boek  lastige situaties va een rumoerig stiefgezin van de schrijfster. Het biedt ook praktische informatie over juridische kwesties, erfeniszaken, opvoeden.

 


Opvoeden en communiceren met kinderen

Van last tot lust; Het opvoeden van pubers, Tino van Grimhuizen, ISBN 90 6665 511 9, SWP, 2007
Het opvoeden van pubers gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook als er geen sprake is van extreem probleemgedrag, zitten ouders soms met de handen in het haar. Hoe voed je je puber op tot iemand die zelfstandig keuzes kan maken en op een verantwoorde manier kan deelnemen aan de samenleving?
In tien hoofdstukken behandelt de auteur struikelblokken en aandachtspunten bij het opvoeden van pubers. In elk hoofdstuk wordt een thema bij de kop genomen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en situaties, geeft de auteur adviezen en handreikingen. In het laatste hoofdstuk zijn ervaringen van drie ouderparen opgenomen, waardoor de lezer in staat wordt gesteld zijn eigen manier van opvoeden te vergelijken met die van anderen.

Nieuwetijds moederen, Handboek voor de thuisblijfmoeder, Nicole Orriëns, ISBN 90 6665 495 3, SWP,2002
In een tijd waarin werk van vrouwen alleen gewaardeerd wordt als dat buiten de deur is, staat een nieuwe zelfbewuste vrouw op: De Thuisblijfmoeder. Een vrouw die in een tijd van vele mogelijkheden, kiest voor de fulltime verzorging en opvoeding van haar kinderen. Die weet wat ze wil, en haar eigen weg durft te gaan, tegen de stroom van de tijd in. Wat bezielt die vrouw? Gooit ze al haar vaardigheden en kennis uit het raam? Bederft ze het voor andere vrouwen? Gaat ze vrijwillig terug naar het aanrecht?. Dit boek, in de serie Ouders Online, biedt informatie, praktische tips en herkenning.

Als ze maar gelukkig zijn. Over kinderen opvoeden en onderwijs, Beatrijs Ritsema, Prometheus, 2002
Wie zich met kinderen bezighoudt, krijgt met dwingende codes te maken. Ook al dicteert de tijdgeest individualisme, dat betekent niet dat amateuristische ouders of professionele opvoeders zomaar hun eigen gang kunnen gaan. Een nieuwe generatie opvoeders creëert ook weer een nieuw sociaal experiment. Met veel liefde, veel veiligheid, veel rechten, maar een onmiskenbaar verlies aan argeloosheid. In de bundel Als ze maar gelukkig zijn houdt Beatrijs Ritsema verschillende facetten van het huidige opvoedings- en onderwijsklimaat tegen het licht.

Opvoeden in de 21e eeuw, Jeanne Meijs, ISBN: 9789062387335, Christofoor, 2002
In deze bundel zijn verschillende boeiende lezingen over opvoeden opgenomen waaronder drie lezingen die zij begin 2000 heeft gegeven: Opvoeden in de 21e eeuw, Opvoeden en religie en Agressie en onrust bij kinderen. Diverse onderwerpen komen aan de orde: - wat vragen kinderen in deze eeuw? - pesten - de invloed van aandacht en stress op ouder en kind - kinderbeelden en actief beeldende therapie - televisie en computer - agressie - autoriteit, grenzen en grensverlegging.

Praten met je kind, Jan Ruigrok, ISBN90 435 0084 4, Uitgeverij Kok, Kampen 1999
Boeiend, inspirerend, humoristisch, intensief, moeilijk, vanzelfsprekend: dat en nog veel is het gesprek tussen ouders en kinderen. Het ene moment zijn ze heel dichtbij, het andere onbereikbaar. Als ouder moet je een eigen stijl ontwikkelen. Hoeveel ruimte geef je en neem je in een gesprek In hoeverre geef je jezelf bloot? Bevat praktische informatie over de relatie tussen ouders en kinderen in het gesprek en hoe je met elkaar omgaat. Praten met je kind geeft voorbeelden, tips en oefeningen. 
Te bestellen via: KPC tel.nr: 073 6247 247

Einde discussie, Michael Nichols, ISBN 90-5871-206-0, Uitgeverij Thema, 2006. Dit boek helpt u om de eeuwige machtsstrijd voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen. En zonder dat u uw toevlucht hoeft te nemen tot’Omdat ik het zeg!’. Actief luisteren is een eenvoudige , maar uiterst effectieve benadering om discussies te vermijden, simpelweg door niet in discussie te gaan.

How2Talk2Kids, Effectief communiceren met kinderen, Adele Faber & Elaine Mazlish, ISBN 978-90-812400-1-7, Aalsmeer 2007. Over methodes om respectvol te communiceren, om te gaan met negatieve gevoelens van je kind en grenzen te stellen, terwijl de relatie goed blijft.

Luister je wel naar MIJ? (gespreksvoering met kinderen tussen 4 en 12 jaar),  Martine F. Delfos, Uitgeverij SWP, ISBN 9789066657243,  Geschreven voor professionals                     
Het voeren van open gesprekken met kinderen staat in dit boek centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hulpverleningsgesprekken, verhoorsituaties en gesprekken in de schoolsituatie. In LUISTER JE WEL NAAR MIJ? beschrijft Martine Delfos hoe gesprekken met kinderen van vier tot en met twaalf jaar gevoerd kunnen worden. Hoe krijg ze je aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is?

Ik heb ook wat te vertellen (communiceren met pubers en adolescenten), Martine F.Delfos, Uitgeverij SWP, ISBN  9789066656529, Geschreven voor professionals                           
Pubers zijn meesters in communicatie, meedogenloos afstraffend als je niet echt in contact met hen treedt. Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding aannemen en de juiste toon aanslaan. In haar boek Ik heb ook wat te vertellen! beschrijft Martine Delfos hoe je met pubers en adolescenten in gesprek kunt komen. De socratische wijze van communiceren zet de hersens van pubers op 'aan'. Dat is noodzakelijk omdat hun hersens vaak uitvallen alsof ze last hebben van een stroomstoring. Ouders moeten leren een stapje terug te doen in het contact met de puber. Ze zijn vrij plotseling niet meer de belangrijksten in het leven van hun kind. De ouder-kind relatie krijgt een geheel andere vorm, waarin iedereen opnieuw zijn of haar plaats moet vinden. Ik heb ook wat te vertellen! is deel 2 in een serie van twee boeken over communicatie: Communiceren met kinderen en jeugdigen. Dr. Martine F. Delfos is psycholoog/therapeut/wetenschapper en is onder andere gespecialiseerd in het werken met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Zij werkt onder andere binnen de jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.Communicatie

Ik zeg dit alleen omdat ik van je hou (over communicatie met je familie, vrienden en partner), Deborah Tannen, Uitgeverij Prometheus, ISBN 90-446-0078-8
Nergens zijn gesprekken van grotere invloed en problematischer dan in de familiekring. In dit boek richt Deborah Tanner zich op gesprekken binnen de familie, met name tussen volwassenen: partners, volwassenen en hun ouders, volwassenen en hun volwassen kinderen, zusters en broers, en volwassenen en hun tienerkinderen. In de familie is goede communicatie zeer belangrijk, maar juist in familiegesprekken weerklinken er echo's van vroegere gesprekken en ervaringen mee en reageer je meer op de 'metaboodschap' (de gevoelsmatige betekenis) dan op de letterlijke boodschap. Tanner beschrijft hoe we in onze gesprekken een evenwicht proberen te vinden tussen intimiteit (het verbondenheidscontinuum) en afstand (het machtscontinuum), analyseert conflictgesprekken, geeft aan hoe we gesprekken en relaties kunnen verbeteren en benadrukt het belang van verontschuldigingen, dat alles geillustreerd met vele treffende en herkenbare voorbeelden. Tanner, hoogleraar linguistiek, schreef ook het populaire 'Je begrijpt me gewoon niet : hoe mannen en vrouwen met elkaar praten' en 'Dat bedoelde ik niet : hoe taal relaties maakt of breekt'. Zie ook www.georgetown.edu/tannen.

Woorden aan het werk (hoe vrouwen en mannen op het werk met elkaar praten), Deborah Tannen,Uitgeverij Prometheus, ISBN 90 – 5333-298-7
De wereldvermaarde sociolinguïste DEBORAH TANNEN heeft haar onderzoeksterrein verlegd van de huiskamer naar het kantoor. In Woorden aan het werk neemt ze de gevolgen van slechte communicatie op de werkvloer onder de loep, Tannen heeft voor dit onderzoek in vele bedrijven meegedraaid. talloze vergaderingen bijgewoond, haar cassette-recorder op uiteenlopende werkplekken achtergelaten, en natuurlijk ontelbare persoonlijke gesprekken gevoerd. Op basis van een overvloed aan materiaal toont zij aan dat de manier waarop we op ons werk praten in hoge mate bepaalt hoe we beoordeeld worden, of we promotie maken, of we voor vol worden aangezien.

Je begrijpt me gewoon niet, Deborah Tannen, Uitgeverij Bert Bakker, mei 2006
De Amerikaanse hoogleraar in de linguistiek schrijft over de verschillen in spreekstijl tussen vrouwen en mannen. Ze zoekt de oorzaken van misverstanden in communicatie tussen de beide seksen. Die hebben verschillende uitgangspunten, waardoor ze gemakkelijk langs elkaar heen praten. Vrouwen zoeken in een gesprek naar het gemeenschappelijke: zij beleven de wereld als een netwerk, als een verbonden zijn met anderen. Voor mannen daarentegen is de wereld een hierarchische maatschappelijke orde, waarin zij een bepaalde plaats innemen. Voor hen is het samenzijn dus telkens een 'gevecht' om status en positie: zo vechten zij ook voor hun onafhankelijkheid. Door deze analyse hoopt Tannen te bewerkstelligen dat ondanks deze verschillende uitgangspunten en de daarmee gepaard gaande verschillende spreekstijl vrouwen en mannen elkaar beter gaan begrijpen. Zij geeft zo een geheel nieuwe invalshoek om de verschillen tussen de seksen bespreekbaar te maken.Relatie vraagstukken

Groeistuipen van de liefde, overwin de zeven crises in je relatie, Sybille Labrijn, 2005,J.H. Gottmer Haarlem, ISBN 90 6834 202 9
Iedere relatie kent ups en downs en maakt ontwikkelingen door. Soms verlopen deze rimpelloos, soms leiden ze tot heftige crises. Een crisis kan tot verdieping en duurzame verbondenheid leiden binnen je relatie, maar kan ook een breuk veroorzaken.Tegenwoordig ligt er veel nadruk op de communicatie en worden de fasen waarin je zit binnen je relatie nogal eens veronachtzaamd. Ten onrechte, want het maakt wel degelijk uit in welke fase je zit binnen je relatie. Als je smoorverliefd bent, reageer je anders op conflicten dan wanneer je kleine kinderen hebt en in alle hectiek van de dag wordt meegesleept.  In Groeistuipen van de liefde onderzoekt psychologe Sybille Labrijn de zeven crises die in een relatie kunnen opduiken en hoe die zijn te doorstaan. Wat zijn de eerste signalen, wat gaat er in de partners om, hoe reageren zij op elkaar en met welke seksuele problemen worden zij geconfronteerd? Deze zeven crises zijn:

 • de verliefdheid is voorbij;
 • sleur, the silent killer;
 • stoorzenders als schoonouders, ouders, het verleden, kinderen;
 • verleidingen (vreemdgaan);
 • tegenslag en rampspoed;
 • midlifecrisis; ouderdom.

De crises worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van de liefdesgeschiedenis van beroemde koppels uit romans en films, bijvoorbeeld Flauberts Madame Bovary en Charles, Mimi en Oscar uit de film Bitter Moon, en Tomas en Tereza uit De ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Kundera.  Het boek is prettig geschreven, zit boordevol casuïstiek. Seksuele problemen worden niet geschuwd. Je kunt ook zelf aan de slag. In het gedeelte werkboek staan praktische oefeningen die passen bij de zeven crises in je relatie.

Scheiden of blijven, Mira Kirshenbaum , 2004 Uitgeverij Archipel, ISBN: 9029524502 Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het bijzondere van dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke gronden. Mira Kirshenbaum heeft als relatietherapeute twintig jaar lang mensen geholpen bij het zoeken naar de beste oplossing. Haar kennis en ervaring bracht ze bijeen in deze praktische gids. Ze stelt alle cruciale vragen over je relatie:

 • Welke fouten kun je vergeven en welke niet?
 • Zullen de dingen die je dwarszitten beter of slechter worden?
 • Hoe goed is je seksleven en hoe belangrijk vind je dat?
 • Wat krijg je als je weggaat; is dat beter of slechter?

Vervolgens helpt ze je verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de praktijk, antwoord op die vragen te geven. Het resultaat is altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe waardevol je relatie is. Als je besluit te scheiden zal dit boek je laten inzien waarom je dat wilt. Ook dat is goed nieuws, want je weet nu waar je aan toe bent, en je geeft twee mensen hun vrijheid terug.

Liefde is een werkwoord, A. Vansteenwegen, 2002 Tielt: Lannoo, ISBN 9020915630
In veertien jaar tijd is dit de 29ste druk. Dat zegt veel goeds over een boek, dat gaat over de relatie tussen mensen, die van elkaar houden, die met elkaar samenleven en er iedere dag aan werken, dat de liefde minstens in stand blijft. Het is geschreven door een bekende Belgische relatietherapeut, die ook in Nederland een grote bekendheid heeft onder vakgenoten. De verschillen tussen partners zorgen voor problemen, maar iedere oplossing zorgt voor saamhorigheid. Dit boek staat vol oplossingen en is daarom een zeer goed doe-het-zelf boek. De inhoud richt zich op de bijna onmogelijke taak van het samenleven; om te kunnen blijven bestaan, moet een huwelijk steeds veranderen. Een relatie vraagt om intimiteit, zelfstandigheid, zodat je voor jezelf kunt opkomen. Ieder wil zijn of haar territorium hebben en bewaken, maar wat zeer belangrijk is, is communicatie en tijd voor elkaar hebben. Maar ook seks, omgaan met elkaars gevoelens, met elkaar beslissingen kunnen nemen, conflicten oplossen en kinderen opvoeden. Een zeer aan te bevelen, inspirerend boek voor een breed publiek, helder, concreet geschreven, praktisch met opdrachten en oefeningen.

Verliefd op een ander, Mira Kirshenbaum , 2008, Uitgeverij Archipel, ISBN  978 90 6305 3697
De schrijfster identificeert 17 verschillende soorten verhoudingen en probeert zo te achterhalen waarom mensen vreemdgaan. Als je weet waarom, is het antwoord op de vraag ‘wat te doen’ ineens niet zo moeilijk meer: weggaan bij je partner, stoppen met je affaire of beide.

 


Omgaan met specifieke problematiek

Dikke Knuffel, door Marjolein & Len Munnik, ISBN 9-789061-698746, Uitgeverij de Harmonie,2008. Prentenboek over (on)gewenste intimiteit. Het olifantje Olle, wil al zijn vriendjes een dikke knuffel geven. Maar niet iedereen zit daar op te wachten. Dat begrijpt hij als hij zelf geknuffeld wordt door de slang…

Ze vinden me druk, over drukke kinderen en ADHD, door Martine Delfos, ISBN 90-8560-502-4, Uitgeverij SWP, 2006. Voorleesverhaal voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

De wereld van Luuk, over autisme, door Martine Delfos, ISBN – 10: 90-8560-513-X, Uitgeverij SWP, 2006. Voorleesverhaal voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Pesten, mijn boek over durf en zelfvertrouwen, door Astrid Tulleners, ISBN 9-077-4554-OX, Uitgeverij Pereboom, 2005.Werkboek voor kinderen rond de 10 jaar.

Syndroom van Asperger, een antwoord op 101 vragen, door Pieter Vermeulen & Thomas Fondelli, ISBN 978-90-209-8044-8, Uitgeverij Lanoo, Tielt, 2008

De tas:  Omgaan met verdriet
De Onderwijsinformatiecentra te Dordrecht en Gorinchem beschikken beide over een "tas" Omgaan met verlies en verdriet. U kunt de tas opvragen als u er gebruik van wilt maken. Tel. 078 – 6139100 en vragen naar het OIC. In de tas bevinden zich onder meer prenten- en informatieboeken (voor alle leeftijden iets).

Op eigen kracht
Geweld in relaties komt regelmatig voor. Slachtoffers zijn zowel
vrouwen, mannen en kinderen. Deze brochure gaat over geweld tegen
vrouwen en geeft tips die kunnen helpen dit geweld te stoppen. Bekijk hier de brochure.

Goed Kwaad, waarom sommigen te snel boos worden en anderen te laat, door Steven Pont, ISBN 90-269-6621-0, Uitgeverij Unieboek, Houten, 2006. Kwaad zijn is een gezonde menselijke emotie. Je kunt er bij voorbeeld precies mee aangeven wanneer jouw grens is bereikt. Toch is het moeilijk om op een goede manier met je woede om te gaan. Het boek behandelt Communicatieregels rond woede in relaties, en Woede en kinderen.

Piekeren, een stapsgewijze methode om je gepieker te verminderen, door Ad Kerkhof, ISBN 9-789085-064695, Uitgeverij Boom, 2007. Invuloefeningen die je inzicht geven in de inhoud, de aard en de ernst van je gepieker.Oefeningen in het terugdringen van het piekeren en het onder controle krijgen van je gedachten. Audio cd met oefeningen.

De herontdekking van het ware zelf, door Ingeborg Bosch, ISBN 90-269-2346-5, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, Houten, 2001. Uitleg over een psychotherapie methode die veel inzicht geeft in het eigen functioneren. We zijn gevangen in de ijzeren greep van de illusie dat we onszelf moeten beschermen tegen wat er in het verleden is gebeurd. Wanneer we het verleden ervaren voor wat het werkelijk is, dan is het heden meestal verrassend onbelast. Een inspirerend, weldoordacht en doorvoeld boek, waarin met een beperkt aantal begrippen een grote herkenning wordt opgeroepen.


 

b