mfn  
  b

Blijvend contact tussen het kind en de ouder bij wie het kind niet permanent woont

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij ook na de scheiding contact blijven houden met beide ouders. Kinderen en ouders hebben recht op omgang met elkaar, dat staat zo in de wet. Bij een scheiding is dit soms een moeilijk punt. Tot eind 2008 konden ouders regelingen opnemen in het echtscheidingsconvenant waarin zij afspraken maakten over bij wie de kinderen bleven wonen en over de omgangsregeling tussen het kind/de kinderen en de andere ouder (vaak de niet verzorgende ouder genoemd).

Die afspraken blijken niet altijd goed te verlopen. Bij de ouderschapsplanner bespreek je samen welke omgangsregeling het beste is voor jullie kind en voor jullie. Er wordt afgesproken hoe vaak en wanneer het kind en de ouder bij wie het kind niet woont, elkaar ontmoeten. Die ouder neemt op die momenten de zorg voor het kind op zich. Ook wordt afgesproken wie het kind haalt en brengt. Daarnaast maak je afspraken over de omgang op de verschillende verjaardagen en worden er afspraken gemaakt over de verdeling van de vakanties. Bijzondere dagen als kerstmis en oud en nieuw komen ook aan bod.

Welke regeling haalbaar is, hangt van verschillende factoren af. Woon je als ouders dichtbij elkaar? Werken jullie allebei? Waar staat de school van de kinderen? Hoe zit het met sportclubs? Hoe oud zijn de kinderen? Wat willen de kinderen zelf? Ook eventuele medische omstandigheden van de kinderen en ouders spelen een rol. Verder is van belang hoe je als ouders na de scheiding je eigen leven wilt gaan inrichten. Wat zijn jullie plannen en wensen? Hoe past de omgang met de kinderen hierin? Indien gewenst kun je als ouders een jaarschema maken dat helder is voor alle betrokkenen. Ook is het mogelijk om afspraken te maken over de omgang tussen de kinderen en de oma’s en opa’s.

Een omgangsregeling is maatwerk voor de kinderen en ouders. Het biedt houvast voor alle betrokkenen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen spreken jullie de omgangsregeling door met jullie kind. Het is ook mogelijk dat de ouderschapsplanner een gesprek met de kinderen heeft.

 

b