mfn  
  b

Algemeen
Meestal kunnen de gesprekken voor ouderschapsplan, mediation of coaching starten binnen één week na aanvraag. Jullie kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen per email of telefonisch met degene bij wie jullie van start wilt gaan.

Ouderschapsplan
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we bekijken wat er specifiek is aan jullie kind(eren) en jullie als ouders. Daarna krijgen jullie materiaal mee waarmee ieder van jullie zelf je eigen ideeën over de verdeling van de zorg kunt maken. Dit bespreken we tijdens de 2e bijeenkomst. De volgende  stap gaat meestal over de zorgverdeling tussen jullie; wanneer blijven de kinderen bij de ene ouder en wanneer bij de andere?  En welke ouder is waar verantwoordelijk voor? In het tweede of volgende gesprek komen vragen aan de orde als:  Hoe  informeer je elkaar, en hoe willen jullie om gaan met beslissingen over belangrijke zaken als ziekte, schoolkeuze, sport en vrije tijdsbesteding. Ook het contact van de  kinderen met grootouders en andere familie kan besproken worden. De verdeling van de kosten voor de dagelijkse verzorging, school/studie- en opvangkosten, onverwachtse uitgaven, medische kosten etc. is een ander belangrijk punt in de gesprekken.

Het aantal gesprekken dat nodig is voor het opstellen van een ouderschapsplan  hangt af van jullie eigen inzet en van jullie mogelijkheden om goed  met elkaar te overleggen. Ook hangt het er van af of jullie meteen alles willen regelen of eerst tijdelijke zorgafspraken maken en stapsgewijs naar een definitieve regeling willen groeien. Het minimum is over het algemeen drie gesprekken van 2 tot 2 ½ uur met een uitloop tot 15 uur.

Als jullie nog veel moeite hebben met het accepteren van de scheiding, is het goed om daar in een aparte bijeenkomst aandacht aan te besteden en “schoon schip” te maken.

Afhankelijk van de leeftijd van je kind, spreken jullie het ouderschapsplan in hoofdlijnen door met je kind. Daarnaast  kan het goed zijn als jullie kind in een apart gesprek met de ouderschapsplanner aangeeft wat voor hem of haar belangrijk is. Wij praten of spelen dan met jullie  kind(eren) op een manier die bij hun leeftijd past.

Als het ouderschapsplan ingediend wordt bij de Rechter moeten kinderen boven 12 jaar ook hun instemming of mening kenbaar maken aan de Rechter. Zij kunnen er voor kiezen om zelf met de Rechter te praten over het ouderschapsplan en hun mening te geven. Als ze akkoord zijn met het ouderschapsplan kunnen zij dat ook in een brief aan de Rechter aangeven. Ook kan de ouderschapsplanner, na een gesprek met de kinderen, de instemming van de kinderen aangeven.

Coaching
In het eerste gesprek staan we stil bij wat je wilt bereiken via coaching en wat je aan gaat pakken in de coachingsperiode. De gesprekken duren 1 tot 1 ½ uur. De gesprekken zijn er op gericht om jou beter te laten functioneren. De gesprekken kunnen je helderheid geven over wat er speelt, andere zienswijzen en handvatten aanreiken om zaken aan te pakken. Het is goed mogelijk dat wat je wilt bereiken gaande weg verandert. We bekijken telkens wat voor jou belangrijk is en stellen de doelen zo nodig bij.

Waar nodig stelt de coach na de bijeenkomst een overzicht op van belangrijke punten of opdrachten.

Het aantal gesprekken is individueel bepaald en afhankelijk van de doelen die je gesteld hebt. Soms zijn 2 gesprekken voldoende om weer verder te kunnen, vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om je doelen te kunnen bereiken.

Scheidingsbemiddeling
De mediationsessies duren twee uur tot twee en een half uur. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst volgens de richtlijn van het Nederlands Mediation Instituut  ondertekend. De gesprekken vinden met jullie beiden plaats. Zonodig is er een gesprek met ieder afzonderlijk. De mediator houdt bij welke afspraken jullie maken en maakt waar nodig een overzicht van de belangrijke punten van de bijeenkomst. Al jullie afspraken worden op het eind vastgelegd in een eindovereenkomst, die in werking treedt na ondertekening door jullie.

De duur van de mediation is afhankelijk van het aantal kwesties die jullie willen bespreken, de mate waarin jullie opbouwend met elkaar kunnen praten en de mate van jullie zelfwerkzaamheid.

 

b