mfn  
  b

op een goede manier uit elkaar

Bij scheidingsbemiddeling  regelen jullie samen alle zaken en bespreken jullie eventuele conflicten onder leiding van een mediator die gespecialiseerd is op het gebied van Echtscheiding- en Familie Zaken.
Scheidingsbemiddeling is een goed alternatief voor een juridische procedure met twee verschillende advocaten. Jullie bespreken hoe je uit elkaar gaat, wat daar bij komt kijken en jullie zoeken naar voor beiden acceptabele oplossingen. Als er kinderen bij betrokken zijn, bespreken jullie hoe je er voor kunt zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk kunnen gedijen.
De mediation is er op gericht om jullie specifieke situatie goed aan de orde te laten komen. Maatwerk staat voorop.

De mediation start met de ondertekening van de mediationovereenkomst, zoals gebruikelijk is volgens de beroepscode van het NMI - Nederlands Mediation Instituut -. Vervolgens bespreken jullie alle emotionele en zakelijke punten die voor júllie van belang zijn. Bij voorbeeld wie er in het huis blijft wonen, waar de ander gaat wonen, of dat de woning misschien verkocht moet worden. De zorg voor de kinderen. De verdeling van bezittingen, pensioenen, partneralimentatie en kinderalimentatie. De mediator zorgt voor allerlei checklists en modellen om jullie daarbij te helpen. Verschillende mogelijkheden kunnen de revue passeren, waarna jullie samen besluiten hoe jullie het willen doen. Het kan voorkomen dat jullie adviezen van een deskundige nodig hebben voordat  je een beslissing kunt nemen over bijvoorbeeld de waarde van een huis of andere financiële zaken. De mediator kan jullie in dat geval verwijzen naar een specialist op dat gebied.
De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een verslag, vaststellingsovereenkomst of een convenant.

Als jullie getrouwd zijn moet de laatste stap, het verzoek jullie huwelijk te ontbinden, door een advocaat aan de rechtbank worden voorgelegd. Jullie kunnen een eigen advocaat kiezen, of de mediator kan jullie verwijzen. Het verslag of het convenant van de mediation dient dan als basis voor het door de advocaat in te dienen gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.
Is er sprake van een partnerschaprelatie, dan kunnen als jullie geen minderjarige kinderen hebben de afspraken gemaakt tijdens de mediation bij een notaris gedeponeerd worden.

De mediation kan meestal starten binnen één week na aanvraag. Lees verder onder Werkwijze…

 

 

b